Tsässonatest üldiselt

Setomaa maastikupilti kuuluvad ainulaadsed õigeusu külakabelid ehk tsässonad (vene k. tsassovna). Üldiselt on tsässonad väikesed, 6-10 m2 suurused lihtsad palkhooned. Meremäe vallas asuvad ka kaks kiviseintega tsässonat – Küllätüväs ja Pelsil. Dendrokronoloogiliste mõõtmiste tulemuste põhjal võib öelda, et Eesti ja Setomaa ajalugu arvestades on tegu ühtede vanemate siiani säilinud puithoonetega (nt Setomaa teadaolevalt vanima säilinud - Mikitamäe vana tsässona oletatav ehitusaeg on 1694.a , Meremäe vallas Uusvada tsässonal 1698.a, Rokina tsässonal 1711.a, Meldova tsässonal 1753.a, Serga tsässonal 1784.a.) Praegustes Eesti Vabariigi piirides on 22 tsässonat, neist 3 (Võmmorski uus tsässon Mikitamäe uus tsässon, Obinitsa uus tsässon) on ehitatud pärast 1997 aastat. Meremäe valla territooriumil on säilinud 11 tsässonat.


Obinitsa Seto Muuseumitarõ;  Obinitsa sjk. 65301, Võrumaa;  Tel: +372 78 54 190;  E-post: obinitsamuuseum@setomaa.ee