LOODUS

  • Setomaad ilmestavad

-  Põhja-Setomaa eluolu tugevalt mõjutav Pihkva järv

- Soostuvad lahejärved (nt. Pihkva järve lähistel Lüübnitsa hoiualal)                

- Liivasel pinnasel kasvavad  männimetsad, mis on head marja- ja seenemetsad

- Mustoja mõhnastik oma veetlevas segipaisatuses

- Haanja kõrgustiku idaserva mäed (üle 200 m  merepinnast)  Meremäe vallas ja 

  Luhamaa nulgas Misso vallas

- Piusa jõgi - nn Setomaa emajõgi ja piirijõgi koos jõeäärsete liivakivipaljanditega

- rohked orud ja allikakohad

  •  Kas tead...
  1. ... milline näeb välja haruldane, ent Setomaal suhteliselt rohkearvuline       "väike  krokodill" harivesilik?
  2. ... et Setomaal kaevandatakse paekivi?
  3. ... et Härmä müürümägi on Eesti kõrgeim liivakivipaljand?
  4. ... et Setomaal on Eesti kõige pikem ja soojem suvi?
  5. ... mida teha, et metsas käies essütajat vältida?

Tulgõ kaema!


Obinitsa Seto Muuseumitarõ;  Obinitsa sjk. 65301, Võrumaa;  Tel: +372 78 54 190;  E-post: obinitsamuuseum@setomaa.ee