LEELO LÄBI OBINITSA

Obinitsa muuseumi asutaja Liidia Sillaotsal on valminud järjekordne raamat- "Leelo läbi Obinitsa", milles Liidi kirjutab seto leelo olemusest ning oma kodukandi, Obinitsa piirkonna leelotajatest. Seejuures pöörab ta põhitähelepanu kahe koori - Obinitsa leelokoori ning Helbi leelokoori tegevusele. Raamatus on välja toodud ka tähtsamate leelotajate elulood ning laulude näited.


Obinitsa Seto Muuseumitarõ;  Obinitsa sjk. 65301, Võrumaa;  Tel: +372 78 54 190;  E-post: obinitsamuuseum@setomaa.ee