TSÄSSONAD SETOMAAL

SETOMAA TSÄSSONAD

Ahto Raudoja koostatud raamat "Setomaa tsässonad" võtab kokku viimase 10-12 aasta Setomaa tsässonate - väikeste õigeusu palvemajade - uurimistulemused. Raamat koosneb uurimuslikest artiklitest (autorid Mare Piho, Heiki Valk, Taavi Pae, Sakarias Leppik) ning 158 tsässonat käsitlevast kataloogist.


Obinitsa Seto Muuseumitarõ;  Obinitsa sjk. 65301, Võrumaa;  Tel: +372 78 54 190;  E-post: obinitsamuuseum@setomaa.ee